Gościli u nas

GALERIA

2012

Spotkanie autorskie z ks. Adamem Bonieckim

Spotkanie z Aleksandrem Dobą

2010

Spotkanie z Bartoszem Arłukowiczem

Wykład Otwarty - Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański

Promocja książki - prof. Ewa Kołodziejek

2009

Konferencja prasowa - wołanie o przetrwanie - serwis nastolatka

Wykład otwarty prof. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Wykład otwarty - prof. Maciej Chmara

Spotkanie pn. Kobiety dla Polski Polska dla kobiet - Henryka Bochniarz

Bariery awansu społecznego kobiet w Polsce - Ewa Kierzkowska w-ce marszałek sejmu

2008

Debata polonistyczna z prof.Miodkiem

Spotkanie redaktora Jacka Żakowskiego ze studentami Dziennikarstwa WSH TWP

2007

Wykład otwarty - red. Krzysztof Teodor Teplitz