Gościli w WSH TWP

2010

Spotkanie z Bartoszem Arłukowiczem

Wykład Otwarty - Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański

Promocja książki - prof. Ewa Kołodziejek