Finał konkursu „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni” – poznajcie zwycięzców!

Właśnie zakończył się finał pierwszej edycji konkursu „Jak uchronić młodych ludzi przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie. konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa zachodniopomorskiego. Udział wzięły 23 osoby – uczniowie z sześciu szkół, którzy przygotowali 8 prac konkursowych.

Podczas dzisiejszej uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Zachodniopomorska Kurator Oświaty – Pani mgr Magdalena Zarębska-Kulesza
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – insp. Piotr Ostrowski
 • Prezes Polskiego Radia Szczecin S.A. – Pan dr Artur Kubaj
 • Prezes Fundacji Instytutu Św. Brata Alberta w Świnoujściu – Pan Leszek Podolecki
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSH TWP w Szczecinie – dr Cezary Hendryk
 • Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie – mł. insp. Arkadiusz Popiół
 • Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Szczecinie – Pan ppłk. Ryszard Chruściel
 • Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w Szczecinie – Pani dr Alina Tomaszewska
 • Marzena Maćkowiak-Pluta oraz kom. Daniel Michalski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 • Andrzej Miętus – Główny specjalista technologii produkcji z Telewizji Polskiej Oddział w Szczecinie

Przybyli też uczniowie ze szkół uczestniczących w konkursie oraz przedstawiciele klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego nr VII w Szczecinie.

Na początku uroczystości dziekan Wydziału Nauk Stosowanych WSH TWP w Szczecinie dr Barbara Popiel przypomniała ideę i cel konkursu. Następnie nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji oraz komisarz Daniel Michalski z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wygłosili prelekcje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.

Goście obejrzeli osiem prac konkursowych, a każdy film został nagrodzony gromkimi brawami. Wreszcie nastąpił moment kulminacyjny – ogłoszenie wyników:

I miejsce (1500 złotych i Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) zdobył spot „Stop cyberprzemocy”, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

II miejsce (1000 złotych i Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) zdobył spot „Zacznijmy działać”, Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie;

III miejsce (500 złotych i Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) zdobył spot „Naiwność w sieci”, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Waldemar Urbanik przedstawił zwycięzców i wręczył nagrody, a pani Kurator mgr Magdalena Zarębska-Kulesza wręczyła okolicznościowe Puchary Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Następnie Indywidualną Nagrodę Prezesa Polskiego Radia Szczecin SA (500 złotych) otrzymał spot „Stop cyberprzemocy”, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

JM Rektor WSH TWP w Szczecinie, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz prezes Polskiego Radia Szczecin SA serdecznie pogratulowali zwycięzcom oraz nauczycielom-koordynatorom zespołów.

Po uroczystości goście zostali zaproszeni na wystawę prac więźniów z zakładów karnych w Gorzowie, Stargardzie, Choszcznie, Gorzowie Wielkopolskim – Oddział Zewnętrzny w Słońsku i z Aresztu Śledczego w Szczecinie. Prace zostały nam, udostępnione dzięki uprzejmości pana podpułkownika Ryszarda Chruściela, dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie, a także materiały informacyjne udostępnione przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i publikacje Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Serdecznie dziękujemy sponsorom konkursu:

 • Dyrektor VII Oddziału Banku Pekao SA w Szczecinie – Pani Elżbiecie Tynkiewicz
 • Prezesowi Firmy Palla Ubezpieczenia Oddział w Szczecinie – Panu Pawłowi Kmieciowi

Dziękujemy również Oddziałowi Telewizji Polskiej w Szczecinie oraz Polskiemu Radiu Szczecin – patronom medialnym konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy!