IV Festiwal Kół Zainteresowań

Szczecin, 23.04.2018 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
oraz
Opiekunowie Kół Zainteresowań
Szkół Ponadgimnazjalnych
województwa zachodniopomorskiego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
oraz
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
ma zaszczyt zaprosić na:

IV Festiwal Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych
pn. „Moje Pasje

23 maja 2018 r., godz. 10.00 – 15.00

Przedsięwzięcie ma na celu:

  • prezentację działalności kół zainteresowań;
  • prezentację zainteresowań i pasji indywidualnych uczniów;
  • propagowanie pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież ponadgimnazjalną;
  • wymianę doświadczeń między uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.

Do uczestnictwa w Festiwalu zapraszamy (wraz z opiekunami):

a) uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących członkami kół zainteresowań, których obszar działalności mieści się w następujących kategoriach:

– koło humanistyczne,
– koło matematyczno-przyrodnicze, techniczne,
– koło artystyczne,
– koło sportowe,

b) uczniów szkół ponadgimnazjalnych chcących przedstawić swoje indywidualne pasje
i zainteresowania.

Zapewniamy możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, pasji, osiągnięć w wybrany przez siebie sposób:

  1. w trakcie sesji plakatowej – poprzez prezentację dokonań, zainteresowań, działań
    w formie plakatów, zdjęć, wytworów;
  2. w formie prezentacji ustnych, multimedialnych obrazujących działania koła zainteresowań.

W trakcie Festiwalu odbędzie się konkurs na najciekawsze koło zainteresowań. Zwycięzców wyłoni jury festiwalu.

Koła zainteresowań uczestniczące w Festiwalu oraz ich Opiekunowie otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a zwycięzcy – nagrody oraz certyfikat „Najciekawsze Koło Zainteresowań województwa zachodniopomorskiego 2018”.

Chcących uczestniczyć w Festiwalu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2018 r.

W kolejnym komunikacie – w terminie do dnia 21 maja 2018 r. – wszyscy zgłaszający się otrzymają drogą e-mailową szczegółowy program Festiwalu.

Festiwal odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15.

Z poważaniem

dr Alina Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

dr Cezary Hendryk
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

dr Barbara Popiel
Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie