Etyka

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania przedmiotu „Etyka”.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.