Erasmus+ studia

Studenci w ramach Programu mogą realizować studia semestralne w wiodących ośrodkach europejskich. Wyjazdy realizowane są w formach:
1. Długoterminowych:
a) semestr (6 m-cy mobilność fizyczna)
b) semestr (min. 2 m-ce mobilność fizyczna + część wirtualna)
2. Krótkoterminowych
a) 5 -30 dni mobilność fizyczna + część wirtualna

Zasady rekrutacji wyjazdu na studia
Stawki stypendialne