Erasmus+ praktyki

Studenci w ramach Programu mogą realizować praktyki, będące częścią programu studiów w wiodących ośrodkach europejskich i najróżniejszych instytucjach zagranicznych, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy. Wyjazdy realizowane są w formach:
1. Długoterminowych:
a) 2 –6 m-cy

2. Krótkoterminowych
a) 5 -30 dni mobilność fizyczna + część witrualna

Zasady rekrutacji wyjazdu na praktyki
Stawki stypendialne