Erasmus+ pracownicy

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niedydaktyczni Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie mogą skorzystać z możliwości wyjazdu do instytucji oraz uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych.

Wyjazd w celach dydaktycznych obejmuje min. 2 dni i 8h zajęć tygodniowo. Jeśli jest on połączony ze szkoleniem, liczba godzin dydaktycznych zmniejsza się do 4h tygodniowo.

Wyjazd w celach szkoleniowych trwa min. 2 dni ale ilość godzin szkolenia jest nieokreślona. Zasady rekrutacji na wyjazd dla pracowników.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wypełnienia przed mobilnością dokumentu „Mobility Agreement for Staff”:
Umowa (ankieta) na wyjazd dla pracownika naukowego
Umowa (ankieta) na wyjazd dla pracownika administracyjnego

Zasady rekrutacji na wyjazdy dla pracowników:
Zasady rekrutacji (dla kadry dydaktycznej / dla kadry administracyjnej) – załącznik