2/2014

Edukacja Humanistyczna

Edukacja Humanistyczna 2/2014

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

2/2014 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Robert B. Woźniak, Dylematy uwarunkowań społecznych w rozwoju społeczności lokalnych
7
Amadeusz Urbanik, Neoosmanizm. Polityka zagraniczna Turcji okresu rządów partii sprawiedliwości i rozwoju (AKP) 29
Teresa Szczerska, Transgresja wirtualna – rozważania 45
Barbara Popiel, Wykorzystanie nowych mediów w szkolnej edukacji medialnej (rekonesans) 53
Halina Rarot, Metoda „myślenia lateralnego” w analizie zagadnień psychologii społecznej 63
Agata Draszkiewicz, Potencjał prezentacji multimedialnej źródłem twórczej aktywności dzieci 83
DONIESIENIA Z BADAŃ
Czesław Plewka, Pracujący studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie o swoim rozwoju zawodowym 95
Tadeusz Strawa, Współczesna edukacja w perspektywie relacji instytucjonalno – środowiskowych 111
Наталия Морзе, Надежда Балык, Евгения Смирнова-Трибульская, Анализ зарубежных и отечественных программ подготовки менеджеров e-learning 123
Małgorzata Makiewicz, O kulturze matematycznej ucznia. Eksterioryzacja wiedzy matematycznej za pomocą fotografii 139
Kamil Jurowski, Anna Jurowska, Małgorzata Krzaczkowska, Patryk Własiuk, Mnemonic methods as a sophisticated tool in learning the science subjects from polish pupils point of view 155
Paulina Giecewicz, Formy komunikowania się nauczyciela z rodzicami w placówkach wychowania przedszkolnego 173
Jan Czechowski, Mądre korzystanie z mediów elektronicznych jako warunek budowania własnej tożsamości 187
Alina Tomaszewska, E-dziennik jako element kultury informacyjnej szkoły 197
Przemysław Żebrok, The electronic mail as a means of communication at the educationalinstitutions. Based on the example of Bielsko-Biała branch of the board of education area 209
Michał Urbas, „Wiraże” – szczecińskie forum młodych 221
Michał Giecewicz, Problematyka ojcostwa w polskiej prasie społeczno-politycznej: marginalizacja czy wynik naturalnego stanu rzeczy? 239
RECENZJE
Włodzimierz Olszewski, Licea ogólnokształcące w procesie zmian rynkowych na początku XXI wieku. Perspektywa Dolnośląska Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, ss. 335 (Kazimierz Wenta) 253
Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego. (red. nauk.) Dorota Ciechanowska, „Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2014, ss. 200 (Czesław Plewka) 255
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 259