1/2014

Edukacja Humanistyczna

Edukacja Humanistyczna 1/2014

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

1/2014 PDF (Str.)
Strona tytułowa, redakcyjna, spis treści, od redaktora 1
STUDIA I ROZPRAWY

Kazimierz Wenta, Nowa kultura i technologia informacyjna na rynku edukacji i zatrudnienia

7
Tadeusz Bąk, Freeganizm jako subkultura i zjawisko nowych wartości w zglobalizowanym świecie 17
Natalia Maksymowicz, Modern education and culture preservation: Tapriza Culture School
in Dolpo (Nepal)
29
Grażyna Erenc-Grygoruk, Kształtowanie tożsamości dzieci we współczesnej przestrzeni medialnej 37
Elżbieta Magiera, Twórcy i propagatorzy wychowania spółdzielczego w Polsce międzywojennej (1918-1939) 45
Barbara Żakowska, Nauczania dwujęzyczne – krok ku edukacji międzykulturowej 55
DONIESIENIA Z BADAŃ
Danuta Koźmian, Ideał wychowawczy Komisji Edukacji Narodowej na tle pedagogiki nowożytnej w Europie Zachodniej i w Polsce w XVIII wieku (w 240 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej) 63
Ryszard Tomczyk, Zmiany w nauczaniu prawa w monarchii habsburskiej. Początki wykładu uniwersyteckiego z historii prawa austriackiego 73
Joanna Mazur-Łuczak, Mikołaj Jacek Łuczak, Wpływ procesu kształcenia japońskich kobiet na ich życie rodzinne i zawodowe w okresie Meiji – rys historyczny z perspektywy socjologicznej 89
Michał Urbas, „Morze i Ziemia”, szczeciński kwartalnik społeczno-kulturalny – wydanie 3 z 1981 roku, którego nigdy nie opublikowano 101
Zbigniew Puchalski, Polskie Radio na Pomorzu Zachodnim – wspomnienia i refleksje starego radiowca 115
Robert B. Woźniak, Społeczne wymiary bezpieczeństwa wewnętrznego w mieście portowym 133
Maciej Gniewosz, Zasady odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 151
Наталия Морзе, Евгения Смирнова-Трибульская, Пути формирования и оценивания сформированности ИКТ-компетентностей у будущих учителей 161
Marek Woś, Kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej w pracy salezjańskiej z dziećmi i młodzieżą na terenie miasta Szczecina 175
Марина Вахтина, Исследование знаний преподавателей о самообразовании в подготовке будущих музыкантов 193
Sylwia Gwardys-Szczęsna, Pozór w edukacji ekologicznej 201
Wojciech Welskop, Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole 209
Bogdan Urbanek, Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwem wiedzy 217
Agnieszka Jankowska, W salonie usługowym zwanym biblioteką szkolną 229
RECENZJE
Urszula Morcinek (red. nauk.), Szkolnictwo specjalne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2010, „Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2013, ss. 387 (Kazimierz Wenta) 237
Jamie Nast, Idea Mapping. How to Access Your Hidden Brain Power, Learn Faster, Remember More, and Achieve Success in Business, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2006, ss. 268 (Dorota Ciechanowska) 239
Zdzisław Wołk, Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, ss. 245 (Anna Oleszak) 241
Praca zbiorowa pod redakcją Czesława Plewki Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie, red. Czesław Plewka, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin-Koszalin 2013, ss. 545 (Marcin Oleszak) 244
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 247