Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Czasopisma On-line

Edukacja Ustawiczna Dorosłych (kwartalnik naukowy) ukazuje się od 1993 r.
Misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji zawodowej, andragogiki i oświaty dorosłych.
Artykuły dotyczą teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy.

Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym.

 

nr 2/2013

nr 1/2013

nr 4/2012

nr 3/2012

nr 2/2012

nr 1/2012

nr 4/2011

nr 3/2011

nr 2/2011