Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edycja 20, semestr III

Egzamin końcowy odbył się dnia 17.03.2016 r. Serdecznie gratulujemy Absolwentkom i zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów. Świadectwa można odbierać w Centrum Obsługi Studenta w siedzibie WSH TWP przy ul. Monte Cassino 15, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz podczas dyżurów w zjazdy studiów podyplomowych – w soboty w godz. 8.30-12.30.