Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest nabycie kwalifikacji do pracy w przedszkolu i szkole kl. I-III oraz w “zerówce”, praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne (specjalność nauczycielska).

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1300 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach