Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Zdobycie umiejętności i wiedzy do nauczania i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) zajęć terapeutycznych dzieci z autystycznego spektrum zaburzeńw przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom
z autystycznego spektrum zaburzeń oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. (poz. 131) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532).

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele/pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy).

Czas trwania studiów:
studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi: 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.