Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Zdobycie umiejętności i wiedzy do nauczania i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) zajęć terapeutycznych dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom
z autystycznego spektrum zaburzeń oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Podstawa prawna studiów:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532).

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele/pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy).

Czas trwania studiów:
studia trwają 3 semestry.
Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne:
  – dla osób będących pedagogami specjalnymi:
  Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł

  – dla osób nie będących pedagogami specjalnymi:
  Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł

 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
 • Opłata za świadectwo 30 zł