EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ DAWNIEJ SURDOPEDAGOGIKA

Studia podyplomowe dla nauczycieli | Szczecin, Konin, Białystok

Cel studiów:
Celem studiów jest studiów nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Warunki i tryb rekrutacji:

  • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

  Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 3 semestry.
  • Opłaty:

   • Wpisowe 150 zł
   • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
   • Opłata za świadectwo 30 zł
   • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

  MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
  Tel: 91 424 32 02
  Fax: 91 424 32 00 w.03
  E-mail: cos@wshtwp.pl