Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edycja 11, semestr II

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych do Centrum Obsługi Studenta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Przypominamy jednocześnie, że zgdnie z ustawą “Prawo o szkolnictwie wyższym” opłata za świadectwo wynosi 30 zł. Opłatę tę należy uiścić na swoje indywidulane konto i jej dowód okazać przy odbiorze świadectwa. Osoby, które mają jakiekolwiek zaległości w czesnem proszone będą również o okazanie dowodu opłaty zaległości