Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika)

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne:
  – dla osób będących pedagogami specjalnymi:

 • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł

– dla osób nie będących pedagogami specjalnymi:

 • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Kandydaci zainteresowani studiami w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim informacje o wysokości czesnego mogą uzyskać pod nr telefonu tel. 95 733 66 60

  UWAGA – prowadzimy również studia podyplomowe w Dębnie. Właśnie rusza pierwsza edycja Oligofrenopedagogiki. Zajęcia odbywają się w Salezjańskim Centrum Edukacji w Dębnie