Spis treści

Edukacja Humanistyczna

Edukacja Humanistyczna-Spis treści

Edukacja Humanistyczna: półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, (red. nacz.) Eunika Baron-Polańczyk , Szczecin, Pedagogium Wydaw.ORTWP, (ukazuje się od nr 1 1999- do chwili obecnej). Półrocznik można wypożyczyć w Bibliotece Uczelnianej.

Szata graficzna okładki w latach 1999-2006

edhum1

Szata graficzna okładki od 2007 roku

edhum

 

SPISY TREŚCI

2011 nr 2

2011 nr 1

2010 nr 1

2010 nr 2

2009 nr 1

2009 nr 2

2008 nr 1

2008 nr 2

2007 nr 1

2007 nr 2

2006 nr 1

2006 nr 2

2005 nr 1-2

2004 nr 1-2

2003 nr 1-2

2002 nr 1-2

2001 nr 1

2001 nr 2

2000 nr 1

1999 nr 1

1999 nr 2