Rada Naukowa

Edukacja Humanistyczna

Edukacja Humanistyczna - Kontakt

Dane teleadresowe do przesyłania artykułów:

Redakcja:

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

71-466 Szczecin

tel. (91) 424-32-00

fax. (91) 424-32-03

Osoba do kontaktu:

Marta Musiej – Sekretarz redakcji

Anna Oleszak – Z-ca Redaktora Naczelnego

e-mail: redakcja@wshtwp.pl

WWW: https://wshtwp.pl/edukacja-humanistyczna/

Edukacja Humanistyczna - Kontakt

Rada naukowa
Wojciech Oleszak – przewodniczący, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Kazimierz Kozłowski – zastępca przewodniczącego, Uniwersytet Szczeciński, Polska
Beáta Balogová, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
Erik Bratland, Nord University – Nesna, Norwegia
Tadeusz Bąk, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu, Polska
Claudia-Florentina Dobre, Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia
Milan Ďuriš, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
Stanisław Fel, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
Cezary Hendryk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Jarmila Honzíková, Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie, Czechy
Kamil Kardis, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
Pavel W. Kostenok, Południowo-Uralski Państwowy Instytut Sztuki, Rosja
Antonina Kowalewa, Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny, Rosja
Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
Janusz A. Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
Josef Malach, Uniwersytet Ostrawski, Czechy
Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Czesław Plewka, Politechnika Koszalińska, Polska
Irina Polekhtova, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Rosja
Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Izabela Skórzyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska
Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski, Polska
Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa, Polska
Ladislav Várkoly, Instytut Technologii w Dubnicy, Słowacja
Anna Wachowiak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Marek Woś, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Robert Woźniak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Dariusz Zając, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

KOMITET REDAKCYJNY:
REDAKTOR NACZELNY Eunika Baron-Polańczyk, Uniwersytet Zielonogórski
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO Anna Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
SEKRETARZ REDAKCJI Marta Musiej, Monika Urbanik-Pająk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Renata Kasperska, Uniwersytet Zielonogórski
Grzegorz Dudarski, Uniwersytet Zielonogórski

Redaktorzy tematyczni:
Socjologia- Marek Woś, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Psychologia – Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prawo – Anna Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Poradnictwo zawodowe – Aneta Klementowska, Uniwersytet Zielonogórski
Pedagogika – Cezary Hendryk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Nauki o zarządzaniu – Renata Kasperska, Uniwersytet Zielonogórski
Nauki o bezpieczeństwie – Wojciech Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Media w edukacji – Jacek Jędryczkowski, Uniwersytet Zielonogórski
Językoznawstwo – Barbara Popiel, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Ergonomia –Andrzej Lasota, Uniwersytet Zielonogórski
Dydaktyka – Alina Tomaszewska, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Redaktorzy językowi:
Alla Matuszak – Czelabiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja – język rosyjski
Jarek Janio – Santa Ana College, Santa Ana, California, USA – język angielski
Barbara Popiel – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska – język polski

Redaktor statystyczny:
Marek Hajdukiewicz – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska