Rada Naukowa

Edukacja Humanistyczna

Edukacja Humanistyczna - Kontakt

Dane teleadresowe do przesyłania artykułów:

Redakcja:

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

ul. Monte Cassino 15

71-466 Szczecin

tel. (91) 424-32-00

fax. (91) 424-32-03

Osoba do kontaktu:

Marta Musiej – Sekretarz redakcji

Anna Oleszak – Z-ca Redaktora Naczelnego

e-mail: redakcja@wshtwp.pl

WWW: https://wshtwp.pl/edukacja-humanistyczna/

Edukacja Humanistyczna - Kontakt

Rada naukowa
Wojciech Oleszak – przewodniczący, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Kazimierz Kozłowski – zastępca przewodniczącego, Uniwersytet Szczeciński, Polska
Beáta Balogová, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
Erik Bratland, Nord University – Nesna, Norwegia
Tadeusz Bąk, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu, Polska
Claudia-Florentina Dobre, Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia
Milan Ďuriš, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
Stanisław Fel, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
Zbigniew Formella, Papieski Uniwersytet Salezjański, Rzym Włochy
Cezary Hendryk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Jarmila Honzíková, Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie, Czechy
Kamil Kardis, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
Pavel W. Kostenok, Południowo-Uralski Państwowy Instytut Sztuki, Rosja
Antonina Kowalewa, Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny, Rosja
Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
Janusz A. Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
Josef Malach, Uniwersytet Ostrawski, Czechy
Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Czesław Plewka, Politechnika Koszalińska, Polska
Irina Polekhtova, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Rosja
Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Izabela Skórzyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska
Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski, Polska
Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa, Polska
Ladislav Várkoly, Instytut Technologii w Dubnicy, Słowacja
Anna Wachowiak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Marek Woś, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Robert Woźniak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
Dariusz Zając, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

KOMITET REDAKCYJNY:
REDAKTOR NACZELNY Eunika Baron-Polańczyk, Uniwersytet Zielonogórski
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO Anna Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
SEKRETARZ REDAKCJI Marta Musiej, Monika Urbanik-Pająk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Renata Kasperska, Uniwersytet Zielonogórski
Grzegorz Dudarski, Uniwersytet Zielonogórski

Redaktorzy tematyczni:
Socjologia- Marek Woś, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Psychologia – Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prawo – Anna Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Poradnictwo zawodowe – Aneta Klementowska, Uniwersytet Zielonogórski
Pedagogika – Cezary Hendryk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Nauki o zarządzaniu – Renata Kasperska, Uniwersytet Zielonogórski
Nauki o bezpieczeństwie – Wojciech Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Media w edukacji – Jacek Jędryczkowski, Uniwersytet Zielonogórski
Językoznawstwo – Barbara Popiel, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Ergonomia –Andrzej Lasota, Uniwersytet Zielonogórski
Dydaktyka – Alina Tomaszewska, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Redaktorzy językowi:
Alla Matuszak – Czelabiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja – język rosyjski
Jarek Janio – Santa Ana College, Santa Ana, California, USA – język angielski
Barbara Popiel – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska – język polski

Redaktor statystyczny:
Marek Hajdukiewicz – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska