Wymogi edytorskie

Edukacja Humanistyczna – Dla autorów

Wymogi edytorskie

Dane Autora (lewy górny róg pierwszej strony): imię i nazwisko oraz afiliacja.
Tytuł oraz podtytuły pogrubione.
Czcionka: Times New Roman 11 pkt.
Układ strony: marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
Objętość tekstu powinna wynosić do 20 tys. znaków (ok. 10 stron).
Format: doc, docx, rtf.

Przypisy dolne według zapisu:

L. Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012, s. 26-39.
K. Denek, Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, „Edukacja Humanistyczna” 2013/1 (28), s. 9.
J. M. Zając, K. Rakocy, A. Nowak, Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009, s. 219-229.

Bibliografia według zapisu:

Denek K., Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, „Edukacja Humanistyczna” 2013/1 (28), s. 9.
Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012.
Zając J. M., Rakocy K., Nowak A., Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Abstrakt i słowa kluczowe:
Do artykułu należy dołączyć:

  • abstrakt w języku polskim wraz ze słowami kluczowymi (3-5).
  • abstrakt i tytuł artykułu w języku angielskim wraz ze słowami kluczowymi (3-5) oraz imieniem i nazwiskiem jego tłumacza.

Wszystkie materiały ilustracyjne: rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy, wzory strukturalne powinny być dostarczone także osobno w formie plików graficznych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów.

PROCEDURA WYDAWNICZA