CFP Zaproszenie do publikacji

Edukacja Humanistyczna – Dla autorów

CFP Zaproszenie do publikacji

Zapraszamy do składania artykułów, recenzji i informacji o ciekawych wydarzeniach naukowych, które ukażą się w najnowszym numerze naszego półrocznika. Na teksty przygotowane według wymogów redakcyjnych, czekamy do 15 lutego.
redakcja@wshtwp.pl