2/2013

Edukacja Humanistyczna

Edukacja Humanistyczna 2/2013

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

2/2013 PDF (Str.)
Strona tytułowa, redakcyjna, spis treści, od redaktora 1
STUDIA I ROZPRAWY
Kateryna Binytska, Tendencje rozwoju wyższych szkół pedagogicznych Polski
w drugiej połowie XX wieku i początku XXI wieku
9
Kazimierz Wenta, Technologia informacyjna w edukacji dziecka 17
Tetiana Kremeń, Elementy mediów społecznych jako narzędzie
mobilizacji politycznej
35
Andrzej Michalak, Tradycje i współczesne oblicza
socjologii niemieckiej
45
Barbara Popiel, Blog jako warsztat, narzędzie i przestrzeń przyszłego dziennikarza 53
Svetlana Skvortsova, Solving plot mathematical problems as the way to acquire key
and subject competencies by schoolchildren
61
DONIESIENIA Z BADAŃ  
Robert B. Woźniak, Magdalena Woźniak-Miszewska, Mniejszości narodowe
w morskiej metropolii transgranicznej
69
Claudia-Florentina Dobre, Teaching communism at the museum:
A comparative study of museums dedicated to communism in Eastern and Central Europe
95
Piotr Chrobak, Rola i znaczenie wyborów oraz referendów
we współczesnej demokracji
107
Jan Nikołajew, Grażyna Leśniewska, Dzieje gospodarki
morskiej od walki o polskie granice morskie aż do Unii Europejskiej
121
Robert Bartłomiejski, Uwarunkowania przestrzenno-społeczne
środowiska mieszkalnego kształtujące kontakty sąsiedzkie w sytuacji lokalnego konfliktu ekologicznego
141
Roman Lewandowski, Alicja Lewandowska, Rynek pracy w mieście
pogranicza jako przedmiot badań socjologicznych (w okresie I-III 2013 r.)
155
Kalina Kukiełko-Rogozińska, Miasto – ludzie
– emocje (doniesienie z badań)
171
Magdalena Woźniak-Miszewska, Atrakcyjność inwestycyjna
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w percepcji bezpośrednich inwestorów zagranicznych
179
Elżbieta Kasprzak, Społeczne aspekty funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia
189
Dariusz Jurczak, Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa
na morskim odcinku ochrony granicy państwowej
197
Michał Urbas, Prasa koszalińska – tożsamość
lokalna
207
Amadeusz Urbanik, Idea integracji Turcji z Unią Europejską
w opiniach mieszkańców Pomorza Zachodniego
221
Agnieszka Jankowska, Nauczyciel (nie)godny zaufania 235
Zofia Snelewska-Stempień, Bestia na arenie cyrkowej
– zjawisko „Nowego Cyrku” jako przykład zmian w relacjach pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem
245
Włodzimierz Ocheretnyi, Formalization of computer-graphic
modeling of flat parameterized linear images
255
RECENZJE  
Zdzisław Wołk, Global and local changes on the modern labour market. Essays in labour and social
pedagogy. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011,
ss. 221 (Kazimierz Wenta)
261
Beata Trzop, Dojrzałe, spełnione, niezależne? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle.
Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2013, ss. 404 (Anna Wachowiak)
264
Anton Rotzetter, Głaskane, tuczone, zabijane. Dlaczego zwierzęta zasługują
na lepsze traktowanie. Tłum. Kamil Markiewicz, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2013, ss. 223 (Kalina Kukiełko-Rogozińska)
267
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 271