Edukacja Dorosłych

Czasopisma On-line

Czasopismo naukowe wydawane przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne od 1993 roku. Od 2009 roku czasopismo afiliowane przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Misja czasopisma:

prezentacja najnowszych nurtów teoretycznych funkcjonujących w obszarze andragogiki oraz wyników badań prowadzonych przez ośrodki akademickie, wymiana poglądów uczonych i andragogów – praktyków, przedstawianie znaczących osiągnięć z praktyki edukacji dorosłych, działanie na rzecz zbliżenia teoretycznych  rozwiązań z praktycznymi działaniami w edukacji dorosłych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń przez młodych andragogów, prowadzenie dialogu na temat  kształcenia andragogów w Polsce.

nr 2/2012

nr 1/2012

nr 2/2011

nr 1/2011

nr 2/2010

nr 1/2010