EDUKACJA DOROSŁYCH Z ZAKRESU BHP – Z ELEMENTAMI E-LEARNINGU I COACHINGU

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Cel studiów:
celem studiów jest przygotowanie do pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi, szczególnie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony pracy. Podczas studiów słuchacze dowiedzą się jak uczyć i wspierać w autoedukacji osoby dorosłe, z wykorzystanie e-learningu oraz metod aktywizujących.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w spr. uzyskiwania i uzupełniania przesz osoby dorosłe wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:

  • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl