Edukacja dorosłych z zakresu BHP – z elementami e-learningu i coachingu

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Cel studiów:

celem studiów jest przygotowanie do pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi, szczególnie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony pracy. Podczas studiów słuchacze dowiedzą się jak uczyć i wspierać w autoedukacji osoby dorosłe, z wykorzystanie e-learningu oraz metod aktywizujących.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w spr. uzyskiwania i uzupełniania przesz osoby dorosłe wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł