Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy

studia I stopnia 7 semestralne

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Specjalność ta rozszerza wiedzę z zakresu kultury pracy, jako podstawę kształtowania świadomości bezpiecznej pracy poprzez szeroko rozumianą edukację. Przygotowuje do pracy edukacyjnej z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do działań prewencyjnych przeciwdziałającym zagrożeniom zdrowia i życia.