KONFERENCJA DZIECKO ZAGROŻONE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w Szczecinie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku zapraszają na

KONFERENCJĘ pn.:
„Dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym – gdzie szukać pomocy?”

Termin: 09.06.2021 r.
godz. 10.00-13.00

Program:
1. Zrozumieć młodzież – jak działa mózg nastolatka – Natalia Szala, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.
2. OdCZARowanie MOS-ów. O Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii – historia alternatywna – Agnieszka Walancik, MOS w Ryszewku.
3. Niekonwencjonalne metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym – Renata Gródecka, dyrektor MOS w Waniorowie.

Panel dyskusyjny:
Eksperci: Renata Grodecka, Teresa Lipko, Marek Pietrasik, Leszek Podolecki, Beata Skubiak, Krzysztof Stępień, Natalia Szala, Agnieszka Walancik, Aneta Wojak

Renata Gródecka – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie. Specjalista w zakresie socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagogiki oraz wychowania do życia w rodzinie. Społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych
i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Gryficach. Autorka projektów związanych
z niekonwencjonalnymi metodami pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
Teresa Lipko – pedagog. Wykładowca w WSH TWP w Szczecinie. Członek Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Szczecińskiego. Laureatka brązowej odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, nadanej przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem. Pedagog-doradca dla osób bezdomnych, skazanych, recydywistów i ich rodzin w Fundacji Instytut św. Brata Alberta
w Świnoujściu. Sekretarz redakcji gazety „Dobry Łotr” – gazeta dla osadzonych
w zakładach karnych i aresztach śledczych wydawana przez Fundację Instytut Św. Brata Alberta z siedzibą w Świnoujściu.
Marek Pietrasik – pedagog, psychoedukator, mediator, Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS.
Leszek Podolecki – Prezes Fundacji Instytut Św. Brata Alberta w Świnoujściu. Prowadzi Ośrodki Terapii i Pomocy Osobom Bezdomnym od 30 lat. Realizator autorskiego programu „Arka” kierowanego do osób odbywających długoletnie wyroki pozbawienia wolności w Zakładach Karnych w Polsce oraz ich rodzin. Członek Rady Głównej ds. Readaptacji Społecznej i Pomocy Skazanym (od 17 lat powoływany przez Prezesów Rady Ministrów) oraz członek Rady Polityki Penitencjarnej (powołany przez Ministra Sprawiedliwości). Od wielu lat prowadzi warsztaty terapeutyczne na temat Pedagogiki okazywania miłości dla wychowanków MOW i MOS.

Beata Skubiak – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku.
Krzysztof Stępień – kierownik ds. wychowawczych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku, trener outdoor education.
Natalia Szala – psycholog, nauczyciel akademicki WSH TWP w Szczecinie.
Agnieszka Walancik – pedagożka, socjoterapeutka, psychoterapeutka WTTS w trakcie certyfikacji. Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie. Trener i szkoleniowiec. Realizatorka i koordynatorka kilkunastu projektów
o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym. Związana z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Ryszewku od 2014 roku, gdzie pracuje jako wychowawca i socjoterapeuta. W pracy terapeutycznej koncentruje się na rodzinie i jej zasobach.

Aneta Wojak – psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Spotkanie odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://odn.wshtwp.pl/oferta-dla-nauczycieli/