Dziecięca matematyka

Temat: Dziecięca matematyka

Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, psycholodzy, studenci studiów pedagogicznych, inne osoby zainteresowane.

Prowadzący: Ewa Zielińska – metodyk i nauczyciel wychowania przedszkolnego

Liczba godzin: 10

Termin:

06.11.2017 r., godz. 15.30–20.00 oraz 07.11.2017 r., godz. 15.30–20.00

Dodatkowo uczestnicy szkolenia mają możliwość udziału w zajęciach pokazowych prowadzonych w dniu 7 listopada w Przedszkolu Publicznym w Przecławiu.

Do pobraniaProgram

Koszt: 150 zł

Wpłaty na nr konta: 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 (z dopiskiem: Szkolenie „Dziecięca matematyka”).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY