Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza do udziału kursie e-learningowym “Budowanie marki w internecie” realizowanego w ramach projektu 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Priorytet Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. (III edycje szkoleń).

Grupa docelowa:

Działania będą realizowane dla 300 uczestników (120K, 180M) studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich WSH TWP w Szczecinie oraz osób z wolnego rynku z obszaru województwa zachodniopomorskiego, którzy posiadają podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem oraz poruszania się w sieci internetowej,

Weryfikacja powyższych danych zostanie dokonana na podstawie oświadczeń uczestnika projektu, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.

W ramach projektu będą realizowane szkolenia z zgodnie z poniższym programem:

  1. Moduł 1: Twoja WWWizytowka w Internecie – 20 godzin,
  2. Moduł 2: Labolatorium Facebooka – 5 godzin,
  3. Moduł 3: Reklamuj się. Facebook Ads Manager – 5 godzin,
  4. Moduł 4: By zaistnieć w Sieci. Potęga Google Ads – 10 godzin.

Kurs e-learningowy w łącznym wymiarze 40 godzin składający się z 4 modułów zostanie udostępniony na platformie e-learningowej www.navoica.edu.pl.