Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, niezastąpiony w pracy każdego dyrektora.

Zawartość merytoryczną stanowią najaktualniejsze zagadnienia wynikające ze zmian w prawie, planów MEN, kalendarza zadań dyrektora m. in., takie jak:

  • Prawo w oświacie prezentowane zgodnie z kalendarzem zadań dyrektora szkoły, omawiane wraz z wykładnią i interpretacjami;
  • Praktyka reformy oświaty, w tym, m.in. nowy nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna, nowa podstawa programowa, projekt edukacyjny – metoda pracy z uczniami, indywidualizacja pracy z uczniem, ustawa o jakości edukacji, Krajowe Ramy Kwalifikacji;
  • Funkcje kierownicze i odpowiedzialność dyrektora za realizację celów szkoły i przedszkola, rozwoju placówek i kadry oświatowej, finanse, zarządzanie zespołem nauczycielskim, sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawnymi i dobrą praktyką;
  • Zarządzanie zespołem nauczycielskim, Karta Nauczyciela i prawo pracy w szkole;
  • Metodologia zarządzania placówką oświatową;
  • Pracownia pedagogiczna, porady z zakresu innowacyjnych metod kształcenia.

Pracownicy naukowi oraz studenci mogą się logować z komputerów domowych po uzyskaniu loginu oraz hasła (w tym celu prosimy o osobiste przybycie do biblioteki)

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź trudności w korzystaniu z czasopisma prosimy o kontakt z biblioteką:
mail: biblioteka@wshtwp.pl
tel: (91) 424-19-25