Dokumenty

Poniżej do pobrania pliki w wersji pdf oraz doc:

  1. Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu „Humanistyczny Senior” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku
Dokumenty rekrutacyjne 1- 3 Dokumenty rekrutacyjne 1- 3