Dofinansowanie do studiów podyplomowych

Dofinansowanie do studiów podyplomowych

Polecamy dofinansowanie do studiów podyplomowych. Można uzyskać aż do 80 % zwrotu kosztów. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz na umowy cywilno-prawne.

Zapraszamy do skorzystania

ulotka informacyjna