Konsultacje wykładowców w roku akademickim 2013/2014

Konsultacje wykładowców w roku akademickim 2013/2014

TERMINY KONSULTACJI WYKŁADOWCÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

 

WYKŁADOWCA TERMIN KONSULTACJI
dr Waldemar Urbanik

JM Rektor

Konsultacje dla studentów  – piątek, godz. 13:00 – 14:00
Na spotkanie należy umówić się telefonicznie, tel. 91 424 14 95
dr Cezary Hendryk

Dziekan WNS

Konsultacje dla studentów – piątek , godz. 12:00 – 14:30 przy Monte Cassino
Na spotkanie należy umówić się telefonicznie, tel. 91 424 14 95
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta

Prorektor ds. Nauki

Czwartek, godz. 11.00 – 13.00 przy Broniewskiego
Piątek, godz. 11.00 – 13.00
Na spotkanie należy umówić się telefonicznie, tel. 91 45 28 440
prof. zw. dr  hab. Danuta Koźmian

 

środa, godz. 12:00 – 14:00 przy Monte Cassino, pok. 38
dyżury w piątki zjazdowe: (godz. 15:00-15:45)
21.03.
25.04.
23.05.
dr Dorota Ciechanowska

 

środa, godz. 14:00 – 16:00 przy Monte Cassino
dr Danuta Kierszka

 

czwartek, godz. 15:00 – 16:30 przy Broniewskiego
dr Urszula Morcinek

 

Konsultacje funkcyjne – czwartek, godz. 10:00 – 12:00 przy Broniewskiego, pok. 6
dr Alina Tomaszewska

 

środa – godz. 11:00 – 12:30 przy Monte Cassino, pok. 41
prof. zw. dr hab. Robert Woźniak

 

czwartek, godz. 11:00 – 13:00 przy Broniewskiego
dr Kalina Kukiełko-Rogozińska

 

poniedziałek, godz. 16:00 – 17:30, Monte Cassino, pok. 7
konsultacje podczas zjazdów:
6. XII, 10.I., 7.II, 7.III, 4.IV, 25.IV, 19.V, 6.VI – w godz. 15.00-15.45
dr Andrzej Kokiel

 

wtorek, godz. 12:00 – 13:30 przy Broniewskiego
dr Andrzej Michalak

 

poniedziałek, godz. 12:00 – 14:00 przy Monte Cassino
dr Renata Nowak-Lewandowska

 

wtorek, godz. 11:00 – 12:30 przy Broniewskiego, pok. 17

i piątki zjazdowe od 15.00 do 15.45 Monte Cassino, pok. 7