DOFINANSOWANIE DO NAUKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podania do władz uczelni, regulamin uczelni

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie informuje, że z dniem 01.01.2008r. został przyjęty do realizacji program pn. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Materiał informacyjny dotyczący osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki oraz o przyznanie stypendium specjalnego specjalnego ramach programu: “STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” jest dostępny w Centrach Obsługi Studenta oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl