System stypendialny

Dla kandydatów

FORMULARZ

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Nasi studenci mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są wielu osobom. Każdy student ma szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki
Oferujemy następujące świadczenia:

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen (min. 4,80) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
Student, posiadający osiągnięcia naukowe, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

Stypendia socjalne
Stypendia socjalne można otrzymać już na pierwszym semestrze studiów. Są przyznawane ze środków ministerialnych studentom wszystkich form, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
WSH przyznaje również stypendia dla osób z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z dnia 30.08.2005 nr 164 poz. 1365).

Zapomogi
Zapomogi są przyznawane osobom, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Kontakt:
Katarzyna Ufniarz
tel. (91) 44-80-021, (91) 44-89-105
mail: kufniarz@twp.szczecin.pl