Osoby niepełnosprawne

Dla kandydatów

FORMULARZ

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

I . Na naszej Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania:
• reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uczelni
• działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób niepełnosprawnych na Uczelni,
• udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy skierowanej do niepełnosprawnych studentów,
• pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków, technicznych podczas zdawania egzaminów oraz całego toku studiów,
• pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,
• dostosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Formy pomocy BON skierowane bezpośrednio do niepełnosprawnego studenta:
a) dostosowanie egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy (kolokwiów itp.) do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niepełnosprawnych, w szczególności na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej,
b) zapewnienie transportu w obrębie budynków Uczelni dla studentów w formie transportu organizowanego przez Uczelnię,
c) zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (m.in. osób robiących notatki, przewodników osób niewidomych ),
d) zapewnienie w trakcie zajęć dydaktycznych usług specjalistów takich jak tłumacze języka migowego,
e) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
f) indywidualne spotkania z psychologiem,
g) wypożyczanie w ramach Wypożyczalni Sprzętu Specjalistycznego BON urządzeń technicznych, w tym urządzeń wspomagających słyszenie i wzrok, do wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych lub egzaminów,
h) organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących poprawy umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym wspierających przedsiębiorczość i zwiększających zdolność do samozatrudnienia, spotkań z pracodawcami itp.

Warunkiem udzielenia wsparcia wsparcia jest złożenie wniosku przez niepełnosprawnego studenta.

Kontakt: Barbara Pick,

  • telefoniczny i e-mail: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 tel. 91 424-32-14, e- mail: bpick@wshtwp.pl

Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatkowo otrzymują przez 10 miesięcy każdego roku akademickiego stypendium.

II. Dostępność budynków WSH TWP
Dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych ruchowo
– 2 budynki dydaktyczne przy ul. Monte Cassino 15 oraz Broniweskiego 14 są w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, toalety, podjazdy dla wózków inwalidzkich).

Informacja głosowa w windach
Głosowa informacja w windzie (w języku polsku ) dostępna jest w budynku przy ul. Broniewskiego 14 w Szczecinie oraz w budynku przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.

Dostępność zasobów informacyjnych
Internet w budynku przy ul. Monte Cassino 15 oraz Broniewskiego 14 jest ogólnie dostępny bez dodatkowych opłat dla wszystkich studentów.

Zasoby biblioteczne i bazy artykułów
Biblioteka udostępnia katalog publiczny w internecie, umożliwiając zamawianie książek z dowolnego komputera podłączonego do sieci.