Dla Kadry

SZANOWNI WYKŁADOWCY
uprzejmie informujemy, że materiały do powielenia na zajęcia podczas zjazdu (np. testy dla studentów, foliogramy) można przekazywać do Centrum Obsługi Studenta najpóźniej do czwartku przed zjazdem do godz. 12:00 bezpośrednio lub mailowo pod adresem cos@wshtwp.pl.

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH

Skróty zastosowane w planach zajęć
Pedagogika I stopnia
Ped1-101 – Pedagogika I rok
Ped1-2D1 – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim II rok
Ped1-3G1 – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją integracyjną III rok

Pedagogika II stopnia
Ped2-101 – Pedagogika I rok
Ped2-2E1 – Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym II rok
Ped2-2F1- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną II rok

Kryminologia I stopnia
KRY1-101 – Kryminologia I rok
KRY1-201 – Kryminologia II rok
KRY1-3K1 – Psychologia śledcza

Kryminologia II stopnia
KRY2-101 – Kryminologia I rok
KRY2-2H1 – Kryminologia penitencjarno-kuratorska II rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia inżynierskie – BHiP1-101

Psychologia studia jednolite magisterskie
PS-101 – Psychologia I rok 1 grupa
PS-102 – Psychologia I rok 2 grupa
PS-10x – Psychologia I rok wspólny wykład dla obu grup
PS-201 – Psychologia II rok