Diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji:
– do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycznych,
– do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne:
  – dla osób będących pedagogami specjalnymi:
  Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł

  – dla osób nie będących pedagogami specjalnymi:
  Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł

 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
 • Opłata za świadectwo 30 zł

Kandydaci zainteresowani studiami w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim informacje o wysokości czesnego mogą uzyskać pod nr telefonu tel. 95 733 66 60.