Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników

Studia podyplomowe Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników pozwalają na zdobycie wiedzy oraz umiejętności łączących obszar zarządzania z elementami psychologii, coachingu i mediacji. Słuchacz będzie przygotowany do wykorzystania metod coachingowych w pracy z zespołem firmy, budowania relacji służbowych tworzących sprzyjające środowisko pracy i możliwość skutecznego realizowania zadań, a także do podjęcia działań o charakterze mediacyjnym w sytuacji konfliktu. Będzie także potrafił wspierać rozwój potencjału pracowników, odpowiednio go wykorzystywać, budować i podtrzymywać pozytywne wzorce relacji z klientem oraz innymi firmami.

Studia podyplomowe Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników przygotowują do pracy związanej m.in. z działalnością mediacyjną na terenie firmy, rekrutacją i selekcja pracowników, działalnością coachingową na rzecz pracownika indywidualnego i zespołu, pracy z managerami, wspieraniem przywództwa organizacyjnego.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1700 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.