COACHING I ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM PRACOWNIKÓW

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin

Studia podyplomowe Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników pozwalają na zdobycie wiedzy oraz umiejętności łączących obszar zarządzania z elementami psychologii, coachingu i mediacji. Słuchacz będzie przygotowany do wykorzystania metod coachingowych w pracy z zespołem firmy, budowania relacji służbowych tworzących sprzyjające środowisko pracy i możliwość skutecznego realizowania zadań, a także do podjęcia działań o charakterze mediacyjnym w sytuacji konfliktu. Będzie także potrafił wspierać rozwój potencjału pracowników, odpowiednio go wykorzystywać, budować i podtrzymywać pozytywne wzorce relacji z klientem oraz innymi firmami.

Studia podyplomowe Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników przygotowują do pracy związanej m.in. z działalnością mediacyjną na terenie firmy, rekrutacją i selekcja pracowników, działalnością coachingową na rzecz pracownika indywidualnego i zespołu, pracy z managerami, wspieraniem przywództwa organizacyjnego.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1700 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl