Coaching i biblioterapia w WSH

Coaching i biblioterapia w WSH

W dniach 25-27 października br. odbyły się kolejne szkolenia w ramach tzw. Grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

  1. Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki
    i wspieranie rozwoju ich kompetencji
  2. Biblioterapia – jak zachęcić uczniów do czytania książek?

Zorganizowane zostały przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Informujemy, że:

  • warsztaty skierowane są do nauczycieli
  • udział w szkoleniach jest bezpłatny;
  • liczba miejsc jest ograniczona, a w przypadku warsztatów każda grupa może liczyć tylko 20 osób, w związku z tym o zakwalifikowaniu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Tematy bezpłatnych warsztatów i konferencji wraz z terminami ich realizacji mieszczą się na stronie:

https://wshtwp.pl/granty-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-2016/

Zapraszamy