CFP ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Edukacja humanistyczna

Zapraszamy do składania artykułów, recenzji i informacji o ciekawych wydarzeniach naukowych, które ukażą się w najnowszym numerze naszego półrocznika. Na teksty przygotowane według wymogów redakcyjnych, czekamy do 30 czerwca 2020 r.

Email: redakcja@wshtwp.pl