Certifikaty TELC

Ośrodek Kształcenia Języków Obcych

Co to jest certyfikat TELC

to egzamin opracowany i administrowany przez Weiterbildungs-Testsysteme (WBT)
we Frankfurcie nad Menem.
to egzamin opracowany w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy, który umożliwia jednolite ocenianie znajomości języka w całej Europie
to certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na określonym poziomie – umiejętność porozumiewania się ustnego i pisemnego, nie jest to sprawdzian gramatyki
Ośrodek Nauczania Języków Obcych WSH TWP w Szczecinie jest Licencjonowanym Ośrodkiem telc z prawem do przeprowadzania egzaminów z pakietu telc LANGUAGE TESTS
nasz Ośrodek oferuje zdawanie egzaminów na poziomach A1, A2, B1 oraz B2

Zapisy na egzamin przyjmujemy:

  • telefonicznie +48 91 452-84-44
  • pocztą elektroniczną bstelter@wshtwp.pl
  • osobiście : Ośrodek Nauczania Języków Obcych, ul Broniewskiego 14, pokój 30, II. piętro – w piątki 8.00-9.30