Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego

BON

Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego

Studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą wypożyczać sprzęt specjalistyczny ułatwiający proces dydaktyczny w trakcie nauki.

1. Decyzję w sprawie użyczenia podejmuje Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych na podstawie złożonego wniosku do BON.
2. Podstawą użyczenia sprzętu stanowi umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkoła Humanistyczną TWP w Szczecinie a studentem, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron.
3. Użyczony sprzęt może być wykorzystywany przez studenta wyłącznie w celu uzyskania dostępu do informacji i zajęć związanych z tokiem studiów.

Wypożyczalnia dysponuje następującymi urządzeniami:

L.p.

Nazwa urządzenia

Opis

Ilość

1

laptop

komputer przenośny

4 sztuki

2

Window-Eyes PRO

programy udźwiękawiające Window-Eyes PRO

6 sztuk

3

Ivona Rehabilitacyjna

pakiet rehabilitacyjny w skład, którego wchodzi program wspierający słuchanie, oraz tworzenie książek mówionych

6 sztuk

4

dyktafon Olimpus

dyktafon

4 sztuki

5

skanline

skaner przenośny, ręczny, kolorowy

4 sztuki

6

powiększalnik eletroniczny

przenośny powiększalnik elektroniczny, zaprojektowany do czytania

1 sztuka

7

e-book 9,7 cali

czytnik książek elektronicznych

3 sztuki

(W OSTATNIEJ KOLUMNIE TABELI ZNAJDUJE SIĘ AKTUALNA ILOŚĆ SPRZĘTU, KTÓRĄ MOŻNA WYPOŻYCZYĆ)

Dodatkowych informacji nt. możliwości wypożyczenia sprzętu udziela p. Helena Borowska tel. 91-44-89-105, hborowska@twp.szczecin.pl

BON

BON logo
  • Piątek zjazdowy 08:00-16.00
    Monte Cassino 15 w Szczecinie

  • Kontakt:
    bpick@wshtwp.pl

    tel. 91 424 32 14