Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Informacje

BON

BON logo
 • Piątek zjazdowy 08:00-16.00
  Monte Cassino 15 w Szczecinie

 • Kontakt:
  bpick@wshtwp.pl

  tel. 91 424 32 14

  Na naszej uczelni od kwietnia 2013 r. zaczęło działać Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

  Cele główne:
  • zwiększenie dostępności studiów na WSH TWP w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie studiowania osobom niepełnosprawnym.

  Zadania:
  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uczelni
  • działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób niepełnosprawnych na Uczelni,
  • udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy skierowanej do niepełnosprawnych studentów,
  • pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków, technicznych podczas zdawania egzaminów oraz całego toku studiów,
  • pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,
  • dostosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Formy pomocy BON skierowane bezpośrednio do niepełnosprawnego studenta:
  a) dostosowanie egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy (kolokwiów itp.) do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niepełnosprawnych, w szczególności na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej,
  b) zapewnienie transportu w obrębie budynków Uczelni dla studentów w formie transportu organizowanego przez Uczelnię,
  c) zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (m.in. osób robiących notatki, przewodników osób niewidomych ),
  d) zapewnienie w trakcie zajęć dydaktycznych usług specjalistów takich jak tłumacze języka migowego,
  e) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
  f) indywidualne spotkania z psychologiem,
  g) wypożyczanie w ramach Wypożyczalni Sprzętu Specjalistycznego BON urządzeń technicznych, w tym urządzeń wspomagających słyszenie i wzrok, do wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych lub egzaminów,
  h) udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących poprawy umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym wspierających przedsiębiorczość i zwiększających zdolność do samozatrudnienia, spotkań z pracodawcami itp.
  ww. wsparcie będzie udzielane na podstawie złożonego wniosku przez niepełnosprawnego studenta.

  Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i e- mailowego wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy Biura, porozmawiać o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu wyrównywanie szans oraz wzmocnienie procesu dydaktycznego na uczelni.

  Kontakt: Barbara Pick,
  – telefoniczny e-mail i osobisty: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,00 tel. 91 424 32 14, e- mail: bpick@wshtwp.pl

  Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Biura udzielana będzie tylko i wyłącznie tym osobom, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.