Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Informacje

BON

BON logo
 • Piątek zjazdowy 08:00-16.00
  Monte Cassino 15 w Szczecinie

 • Kontakt:
  bpick@wshtwp.pl

  tel. 91 424 32 14

  Projekt “Absolwent 2” realizowany jest przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości trwa do 2023 mogą wziąć w nim udział osoby z orzeczoną niepełnosprawnością studenci ostatniego roku lub absolwenci studiów ukończonych do 60 mies.po ukończeniu studiów.
  W ramach projektu uczestnicy otrzymają
  -pomoc w podjęciu pracy,
  -pomoc w uzyskaniu szkoleń (sfinansujemy szkolenia na kwotę 5000 zł)
  -uzyskują dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 mies.
  oraz weekendowy wyjazd szkoleniowy i pomoc w rozwoju zawodowym.
  Projekt Absolwent 2 Realizowany jest przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia w ramach środków PEFRON .
  Przedstawiam link pod którym znajdziecie Państwo więcej informacji i możliwość aplikacji do projektu.

  http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

  Rekrutacja odbywa się poprzez aplikowanie z podanej strony internetowej- wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie.
  W razie pytań proszę dzwonić pod nr 690173353 lub 509702883

  Godziny spotkania do uzgodnienia pod tel. 690173353 lub 509702883

  Siedziba projektu mieści się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 163.Biuro czynne 9:00-15:00, oddział w Szczecinie przy Netto Arena dyżury we wtorek i czwartek po wcześniejszym umówieniu się.


  Na naszej uczelni od kwietnia 2013 r. zaczęło działać Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

  Cele główne:
  • zwiększenie dostępności studiów na WSH TWP w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie studiowania osobom niepełnosprawnym.

  Zadania:
  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uczelni
  • działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób niepełnosprawnych na Uczelni,
  • udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy skierowanej do niepełnosprawnych studentów,
  • pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków, technicznych podczas zdawania egzaminów oraz całego toku studiów,
  • pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,
  • dostosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Formy pomocy BON skierowane bezpośrednio do niepełnosprawnego studenta:
  a) dostosowanie egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy (kolokwiów itp.) do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niepełnosprawnych, w szczególności na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej,
  b) zapewnienie transportu w obrębie budynków Uczelni dla studentów w formie transportu organizowanego przez Uczelnię,
  c) zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (m.in. osób robiących notatki, przewodników osób niewidomych ),
  d) zapewnienie w trakcie zajęć dydaktycznych usług specjalistów takich jak tłumacze języka migowego,
  e) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
  f) indywidualne spotkania z psychologiem,
  g) wypożyczanie w ramach Wypożyczalni Sprzętu Specjalistycznego BON urządzeń technicznych, w tym urządzeń wspomagających słyszenie i wzrok, do wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych lub egzaminów,
  h) udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących poprawy umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym wspierających przedsiębiorczość i zwiększających zdolność do samozatrudnienia, spotkań z pracodawcami itp.
  ww. wsparcie będzie udzielane na podstawie złożonego wniosku przez niepełnosprawnego studenta.

  Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i e- mailowego wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy Biura, porozmawiać o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu wyrównywanie szans oraz wzmocnienie procesu dydaktycznego na uczelni.

  Kontakt: Barbara Pick,
  – telefoniczny e-mail i osobisty: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,00 tel. 91 424 32 14, e- mail: bpick@wshtwp.pl

  Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Biura udzielana będzie tylko i wyłącznie tym osobom, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.

  Szanowni Państwo,
  zwracamy się do Państwa z informacją dotyczącą zawodów w podnoszeniu ciężarów osób z niepełnosprawnościami. Odbędą się one w dniu 26.04.2020 r. na Politechnice Łódzkiej i mają status ogólnopolski.
  Organizatorem zawodów jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej wraz z trenerem trójboju siłowego i wyciskania leżąc Centrum Sportu PŁ – Marcinem Laśkiewiczem.
  Zawody te będą organizowane po raz pierwszy i z tego względu bardzo prosimy o przekazanie informacji o nich jak najszerszemu gronu swoich studentów, jak i absolwentów, gdyż oni również mogą podjąć rywalizację w tych zawodach.
  Być może wśród nich są osoby uczęszczające na siłownię i chciałyby wystartować w takiej imprezie.
  Bardzo prosimy o informację zwrotną do końca marca – gdyż chcielibyśmy znać listę uczestników i przesłać Państwu szczegółowy regulamin zawodów dotyczący zakwaterowania, weryfikacji zawodnika, ważenia, godziny startu itp.

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w zawodach prosimy o kontakt z trenerem Marcinem Laśkiewiczem, który udzieli wszystkich informacji:
  e-mail: marcinrajska@wp.pl
  tel: 605 627 132

  Pilotażowy program “Aktywny samorząd II” Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie dot. wsparcia osób z niepełnosprawnością w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w 2020 roku.
  ULOTKA