Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest niepubliczną uczelnią kształcącą na kierunkach humanistycznych i społecznych z siedzibą w Szczecinie. Założona przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w 1997 roku. Stanowisko: Pracownik techniczny / gospodarczy Charakterystyka zadań: - naprawy serwisowe i konserwacyjne, - prace techniczne oraz remontowe, - prowadzenie magazynów pomocniczych oraz warsztatu, - utrzymanie czystości na posesji, koszenie traw, odśnieżanie, - pomoc w przygotowaniu obiektów do ... Czytaj więcej
14 lutego 2020mzielinski
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest niepubliczną uczelnią kształcącą na kierunkach humanistycznych i społecznych z siedzibą w Szczecinie. Założona przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w 1997 roku Stanowisko: Specjalista Centrum Obsługi Studenta Charakterystyka zadań: - bieżąca obsługa studentów i prowadzenie niezbędnej dokumentacji, - obsługa korespondencji i poczty e-mailowej, - prowadzenie rekrutacji na wszystkie formy kształcenia, - organizacja egzaminów dyplomowych, absolutorium i innych uroczystości uczelnianych,... Czytaj więcej
14 lutego 2020mzielinski
W związku z rozwojem naszej Uczelni zatrudnimy osobę na stanowisko: Z-ca Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego.   Miejsce pracy: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Charakterystyka zadań: - organizacja i nadzór pracy działu administracyjno-gospodarczego, - gospodarowanie majątkiem rzeczowym uczelni, - nadzór i zabezpieczenie obiektów pod kątem wymagań sanitarnych, bhp i ppoż, - nadzór nad serwisowaniem instalacji i urządzeń, - sporządzanie zapotrzebowania na materiały i produkty, - zarządzanie dostawami, rozliczanie zużycia ... Czytaj więcej
14 lutego 2020mzielinski
LA_MON_2019_2020_baner
Studenci! Edukacja wojskowa studentek i studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w ramach Legii Akademickiej obejmuje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP . Założeniem realizacji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Szkolenie obejmuje ... Czytaj więcej
14 stycznia 2020mmusiej
19 grudnia w budynku uczelni odbyło się przekazanie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego „Bezpiecznie nad wodą”. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Szczecin wraz z Partnerami projektu „Wakacje z wyobraźnią” - edukacja w obszarze bezpieczeństwa nad wodą w województwie zachodniopomorskim”, który został dofinansowany w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
19 grudnia 2019mmusiej