Biuro Rektora

KSZTAŁTOWANIE MIĘDZYPOKOLENIOWYCH RELACJI RODZINNYCH – proponowana tematyka to m.in.: kulturowa różnorodność rodziny i modeli wychowawczych, międzypokoleniowe zróżnicowanie systemu wartości – dlaczego młodzi ludzie odmiennie oceniają i postrzegają otaczający ich świat?, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych. Kształtowanie więzi interakcji międzypokoleniowej.
Wysokość czesnego – 200 zł za rok akademicki.

 

  • FOTOGRAFIA I SZTUKI PLASTYCZNE – proponowana tematyka to m.in.: fotografia amatorska; arteterapia; zdjęcia plenerowe; warsztaty rękodzielnicze.
    Wysokość czesnego – 250 zł za rok akademicki.

 

 

  • E-SENIOR – INTERNET DLA KAŻDEGO – Internet, jako źródło informacji; bezpieczne zakupy w Internecie; komunikacja internetowa; bankowość elektroniczna; wirtualne zwiedzanie świata.
    Wysokość czesnego – 200 zł za rok akademicki.