BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA BIBLIOTECZNA

Studia podyplomowe dla nauczycieli | Szczecin, Konin, Białystok

Cel studiów:

 • Nabycie kwalifikacji do pracy w bibliotekach szkolnych oraz szkolnych centrach informacji;
 • nabycie umiejętności tworzenia nowoczesnej biblioteki z uwzględnieniem wszechstronnej informacji oraz sprawnego opracowania zbiorów poprzez stosowanie technologii informacyjnej;
 • zapoznanie się z elementami dydaktyki bibliotecznej, dającymi podstawę do prowadzenia zajęć Edukacja czytelnicza i medialna.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575),

Warunki i tryb rekrutacji:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne wymagane do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

  UWAGA PROMOCJA: niższe czesne tutaj, poza tym:

 • brak opłaty wpisowej
 • absolwenci WSH TWP 10% taniej
 • raty bez dodatkowych kosztów

Opłaty bez promocji:

 • Wpisowe 150 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 1600 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
 • MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
  Tel: 91 424 32 02
  Fax: 91 424 32 00 w.03
  E-mail: cos@wshtwp.pl