Inżynier bezpieczeństwa

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Specjalność Inżynier bezpieczeństwa przygotowuje specjalistów, którzy znają przepisy BHP, potrafią przewidzieć zagrożenie, dokonać jego analizy i wyeliminować je lub zminimalizować ryzyko. Inżynier bezpieczeństwa jest też przygotowany do działania w sytuacjach kryzysowych. Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu profesjonalnej analizy problemów bezpieczeństwa pracy, zasad kierowania organizacją i zarządzania ryzykiem. Absolwent ma umiejętność ocenienia wpływu zdrowia psychicznego i fizycznego pracownika na jakość jego pracy; potrafi tworzyć i wprowadzać zasady kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w różnorodnych zakładach, firmach i instytucjach.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach prywatnych, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych; może podjąć się m.in.: kontrolowania bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych; uczestniczenia jako konsultant w zespołach odpowiedzialnych za wdrażanie nowych technologii; świadczenia usług w zakresie BHP firmom i instytucjom na zasadach własnej działalności gospodarczej; prowadzenia obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.