Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Studia inżynierskie BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)

Specjalność - Bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja i zarządzanie
Specjalność - Inżynier BHP

Podczas studiów absolwent uzyskuje zarówno wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych i technicznych, jak i wiedzę specjalistyczną za zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach pracy i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służb BHP.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy we wszystkich instytucjach życia społecznego, jako kreator bezpiecznych warunków pracy, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w sferze szeroko rozumianego doradztwa w zakresie stosowania zasad oraz przepisów BHP. Są przygotowani do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w jednostkach badawczych, prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących BHP.

Absolwenci specjalności BHP – edukacja i zarządzanie uzyskują kwalifikacje do pracy we wszystkich instytucjach życia społecznego jako kreator bezpieczeństwa warunków pracy, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy a także do podejmowania działań edukacyjnych w placówkach oświatowo wychowawczych, klubach i obiektach sportowych w gminnych i powiatowych wydziałach zarządzania kryzysowego, centrach powiadamiania ratunkowego, policyjnej izbie dziecka, straży miejskiej, policji, a także w całej sferze gospodarki w komórkach BHP.

Studia na tej specjalności rozszerzają wiedzę w obszarze menadżerskiego systemu analizy problemów bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wpływu zdrowia psychicznego i społecznego nas jakość pracy.

Zapewnia znajomość podstaw tworzenia kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy, przy jednoczesnej znajomości kierowania organizacją zarządzania ryzykiem zawodowym w zakresie kwalifikacji menadżerskich i edukacyjnych.

Studenci BHP dokonują wyboru specjalności na 5 semestrze studiów.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.:

  • Fizyka, matematyka, chemia
  • Prawo pracy
  • Ergonomia w kształtowaniu środowiska pracy
  • Zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy
  • Szkolenia BHP
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Metodyka pracy inspektora BHP.